Hondenschool: al moet ik nog zo ver...! Logo Exarcio
Exarcio-tarieven
Exarcio cursusplanning
Wij hebben bij exarcio slechts een beperkt aantal uren ter beschikking en onze planning is dan ook krap. Wie weet verandert dat in de toekomst. Op dit moment trainen wij met twee groepen tegelijk op Zaterdag en op vrijdagavond. In de tabel onderaan deze pagina kun je zien welke cursussen er momenteel draaien en wanneer de volgende gepland staan.

Wachtlijst
Vervolgcursussen staan misschien nog niet gepland. Maar voordat de cursus, die je volgt, is afgelopen, zal dat in ieder geval gebeuren. Dat wordt ook in de lessen besproken. Nieuwe cursussen zijn wat moeilijker te plannen. Daarvoor moet ergens een uur vrij komen. Dan betreft het met name de nieuwe puppydoll of instromers cursus. Mochten deze cursussen nog niet gepland zijn, dan kun je je toch inschrijven: schrijf dan in op de wachtlijst en vermeldt in de opmerkingenkolom waarop je wacht. De inschrijving op de wachtlijst is vrijblijvend. Pas als je de emailmelding krijgt dat de betrokken cursus is gepland kun je ja of nee zeggen.

Vakantie
Exarcio probeert zoveel mogelijk door te trainen in de vakantieperioden. Alleen tijdens de Exarcio vakantiereizen zijn wij er uiteraard niet (inclusief de lesdag net voor en net na die groepsvakantie). Zie voor die perioden de "click er op uit" vakantie planning.


Exarcio in beeld
Exarcio Opvoeding & Gedrag - copyright © 2007-2008: contact